Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

Tagjaink írták

H. Varga Gyula

Publikációk

H. Varga Gyula, A kommunikációs kompetencia fejlesztésének szakmai-etikai dilemmái. Személyközi és médiakommunikációs tudatosság az iskolában. A kommunikáció oktatása 12. Szerkesztette: H. Varga Gyula. Hungarovox Kiadó, Budapest, 2020. 9–19. oldal. ISSN 2062-5804, ISBN 978-963-534-037-8
http://komnev.hu/wp-content/uploads/2020/05/TK12-pdfprint_j%C3%B3-2.pdf

H. Varga Gyula, A kommunikációs kompetencia fejlesztésének programja = A kommunikációs kompetencia fejlesztése a különböző korcsoportokban, szerk. Szőke-Milinte Enikő, Budapest, Hungarovox Kiadó, 2017 (A kommunikáció oktatása, 9), 9–21, ISSN 2062-5804, ISBN 978-615-5562-93-8.

H. Varga Gyula, A műfaj normatív jellege a médiában = Sajtónyelv – médianyelv: Kutatás, elemzés, dokumentumok, szerk. Balázs Géza, H. Varga Gyula, Budapest, Hungarovox Kiadó, 2017, 41–49, ISBN 978-615-5562-89-1.

H. Varga Gyula, Az anyanyelvi kommunikáció fejlesztése – eredmények és feladatok = Kommunikációs készségfejlesztés a pedagógiai munkában, szerk. H. Tomesz Tímea, H. Varga Gyula, Budapest, Hungarovox Kiadó, 2016 (A kommunikáció oktatása, 8), 65–78, ISSN 2062-5804; ISBN 978-615-5562-49-5.

H. Varga Gyula, Törekvések a kommunikációs képességek fejlesztésére: A Kommunikációs Nevelésért Egyesület öt éve (2011–2016) = Kommunikációs készségfejlesztés a pedagógiai munkában, szerk. H. Tomesz Tímea, H. Varga Gyula, Budapest, Hungarovox Kiadó, 2016 (A kommunikáció oktatása, 8), 155–159, ISSN 2062-5804; ISBN 978-615-5562-49-5.

H. Varga Gyula, Az udvariasság kommunikációelméleti keretekben = Udvariasság: Szemiotika, művészet, irodalom, nyelv, szerk. Balázs Géza, Pölcz Ádám, Budapest, Magyar Szemiotikai Társaság, 2016, 61–68, ISSN 1418-253X ISBN978-615-5597-01-5.

H. Varga Gyula, A kommunikációs kompetencia fejlesztésének lehetőségei és feladatai a közoktatás vertikumában = Szakpedagógiai körkép I.: Anyanyelv- és irodalompedagógiai tanulmányok, szerk. Antalné Szabó Ágnes, Laczkó Krisztina, Raátz Judit, Budapest, Eötvös Loránd Tudományegyetem, 2015 (Bölcsészet- és Művészetpedagógiai Kiadványok, 2), 94–111, ISSN 2416-1942 (online) ISSN 2416-1772 (nyomtatott) ISBN 978-963-284-615-6.
http://metodika.btk.elte.hu/file/TAMOP_BTK_BMK_2.pdf

H. Varga Gyula, Bevezetés a nyelvi kommunikáció tanulmányozásába, Főiskolai jegyzet, Eger, Gramma Kiadó, 2015, 154.

Előadások

H. Varga Gyula, A kommunikativitás fejlesztése mint pedagógiai feladat, Tanítói és magyartanári konferencia a kommunikációs nevelésről, Eger, 2015. május 9.

H. Varga Gyula, Az udvariasság kommunikációelméleti keretekben, Az udvariasság nyelve, szemiotikája: 13–14. Semiotica Agriensis, Országos szemiotikai konferencia, Eger, Eszterházy Károly Főiskola, 2015. október 2–4.

H. Varga Gyula, A médium szerepe az üzenet értelmezésében, Medialitás irodalomban és nyelvben, A MAB Nyelv- és Irodalomtudományi Szakbizottságának együttes tanácskozása, Miskolc, MAB-székház, 2015. november 7.

H. Varga Gyula, A kommunikációs kompetencia fejlesztésének kihívásai a XXI. század elején, Tudomány Napja, Dunaújvárosi Főiskola, 2015. november 11.

H. Varga Gyula, A kommunikációs kompetencia fejlesztése a különböző korcsoportokban, IX. Tudatosság a kommunikációban, Országos szakmai-módszertani tanácskozás, Eger, 2016. május 7.

H. Varga Gyula, A kommunikációs kompetencia értelmezései, Kommunikációs készségek, szervezetek, munkaerő-piaci igények, Dunaújváros, DUE, 2016. november 8.

H. Varga Gyula, Tervezet a kommunikációs kompetencia fejlesztésére (KKF), Kommunikációs tudatosság – médiatudatosság: X. Tudatosság a kommunikációban, Országos szakmai-módszertani tanácskozás, Eger, 2017. május 5–6.

H. Varga Gyula, A Tudatosság konferenciák 10 éve, Generációs kérdések a kommunikációs készségfejlesztésben: XI. Tudatosság a kommunikációban, Országos szakmai-módszertani tanácskozás, Eger, 2018. április 27–28.

Ismeretterjesztés

H. Varga Gyula, Legyen szó róla! A Heves Megyei Hírlap nyelvművelő sorozata (2017. február 15. – 2018. október 27.) 34 db újságcikk.

H. Varga Gyula, Nyelvünkben él(j)ünk! A Heves Megyei Hírlap nyelvművelő sorozata (2018. december 18. óta folyamatosan) 20 db újságcikk

H. Varga Gyula, KÖNYV-JELZŐ. A Szent István Rádió nyelvművelő sorozata. 60 adás. (2018. május 11. óta folyamatosan. Adásidő: péntek 19.10, ismétlés: kedd 18.35)

Kökényesi Nikoletta Judit

Publikációk

Kökényesi Nikoletta, Médiatudatosságra nevelés a gyakorlatban, Megjelenés alatt.

Kökényesi Nikoletta, Médiatudatosságra nevelés az óvodától a felsőoktatásig, Megjelenés alatt.

Kökényesi Nikoletta, Retorikai elemzés az évértékelő beszédek sajtófotóiról = Könyv, kontextus, medialitás: Tanulmányok a 60 éves Széchenyi Ágnes tiszteletére, szerk. Buzinkay, Géza, Martin, József, Eger, EKE Líceum Kiadó, 2017, 171–180, ISBN 978-615-5621-38-3.

Kökényesi Nikoletta, Sajtóműfajok a retorikai szövegelemzés perspektívájából = Sajtónyelv-médianyelv: Kutatás, elemzés, dokumentumok, szerk. Balázs Géza, H. Varga Gyula, Budapest, Hungarovox Kiadó, 2017, 57–62. ISBN 978-615-5562-89-1.

Kökényesi Nikoletta, Stilisztikai és retorikai változások a nyomtatott sajtó műfajaiban az új évezred kezdetén = Az Eszterházy Károly Főiskola Comenius Karának tudományos és művészeti eredményei 2014: Magyar Tudomány Ünnepe 2014, szerk. Eszterházy, Károly Főiskola Comenius Kar - EKFCK Tudományos Bizottsága, Eger, Líceum Kiadó, 2015, 23–32, ISBN 978-615-5509-26-1.

Előadások

Kökényesi Nikoletta, Médiatudatosságra nevelés a gyakorlatban. XII. Tudatosság a kommunikációban, Eger, Eszterházy Károly Egyetem, 2019. május 17.

Kökényesi Nikoletta, Sajtószövegek textológiai, retorikai megközelítésben, VII. sajtónyelvi-médianyelvi szakmai tanácskozás, Eger, Eszterházy Károly Egyetem, 2017. április 8.

Kökényesi Nikoletta, Retorikai gyakorlatok újragondolva, Tantárgypedagógiai kutatások az Eszterházy Károly Egyetemen, Eger, Eszterházy Károly Egyetem, Pedagógusképző Központ, 2016. november 22.

Kökényesi Nikoletta, Sajtóműfajok a retorikai szövegelemzés perspektívájából, VI. Sajtónyelvi-médianyelvi tanácskozás: A média nyelve és "nyelvjárásai", Eger, Eszterházy Károly Egyetem, 2015. április 25.

Sándor Zsuzsa

Publikációk

Sándor Zsuzsa, A vizuális kommunikáció modul (1–4. évfolyam) elméleti háttere és pedagógiai koncepciója, Tanító 2018. június 6. szám 7–9. http://tanitonline.hu/uploads/3150/2018_jun.pdf

Sándor Zsuzsa, Tankönyvek vizuális kommunikációs tartalma = Kommunikációs tudatosság – médiatudatosság, szerk. H. Varga Gyula, Budapest, Hungarovox Kiadó, 2018 (A kommunikáció oktatása, 10), 92–115, ISSN 2062-5804, ISBN 978-615-5743-42-9.

Sándor Zsuzsa, A vizuális kommunikációs képességek fejlesztése = A kommunikációs kompetencia fejlesztése a különböző korcsoportokban, szerk. Szőke-Milinte Enikő, Budapest, Hungarovox Kiadó, 2017 (A kommunikáció oktatása, 9), 53–59, ISSN 2062-5804, ISBN 978-615-5562-93-8.

Sándor Zsuzsa, Vizuális kommunikáció hagyományos és digitális képi eszközökkel az 1–4. osztályban. A vizuális kommunikáció modul pedagógiai koncepciója, 1–4. évfolyam, MTA Szakmódszertani Kutatás 2016–2020, Moholy-Nagy vizuális modulok: A 21. századi képi nyelv tanítása, http://vizualiskultura.elte.hu/hu/kezikonyvek

Sándor Zsuzsa, Tények és érzelmek a fotóban – „Informácópirulák": Szigeti Sándor kiállítása elé, Zempléni Múzsa, 2016. Tavasz. 47–62. https://epa.oszk.hu/02900/02940/00061/pdf/EPA02940_zmimuzsa_2016_1_047-062.pdf

Sándor Zsuzsa, Vizuális alkotástípusok kommunikációs szerepe: Képrendszerező kutatások történeti kapcsolódásokkal = Az Eszterházy Károly Főiskola Comenius Karának tudományos és művészeti eredményei 2014: Magyar Tudomány Ünnepe 2014, szerk. Eszterházy, Károly Főiskola Comenius Kar - EKFCK Tudományos Bizottsága, Eger, Líceum Kiadó, 2015, 158–192, ISBN 978-615-5509-26-1.

Előadások

Sándor Zsuzsa, Tankönyvek vizuális kommunikációs tartalma, X. Tudatosság a kommunikációban: Kommunikációs tudatosság – médiatudatosság, Országos szakmai-módszertani tanácskozás, Eger, Eszterházy Károly Egyetem, 2017. május 5–6.

Sándor Zsuzsa, Vizuális kommunikáció az alsó tagozaton: témák, módszerek, Csongrád és Bács-Kiskun megyei Tavaszi Pedagógiai Napok. Szeged, Szegedi Akadémiai Bizottság székháza, 2017. április 28.

Sándor Zsuzsa, Társadalmilag beágyazott vizuális kommunikációs projektek (MTA vizuális kultúra szakmódszertani kutatás, 2016–2020), Tantárgypedagógiai kutatások az Eszterházy Károly Egyetemen, Eger, Eszterházy Károly Egyetem, Pedagógusképző Központ, 2016. november 22.

Sándor Zsuzsa, Socially Embedded Visual Communication for Training Pre-Service Nursery Teachers: Társadalmi beágyazottságú vizuális kommunikációs projektek a kisgyermekkori pedagógusképzésben, InSEA Hungary. International society for education through art. D'Art – Austrian Center for Didactics of Art, Textile & Design, University of Applied Arts Vienna, University of Art and Design Linz, Verein für Ungarischen Pädagogen und Pädagoginnen in Österreich (Ausztriai Magyar Pedagógusok Egyesülete - AMAPED). Bécs, 2016. szeptember 22–24.

Sándor Zsuzsa, Vizuális kommunikációs képességek fejlesztése az óvodapedagógus és a tanító szakon, IX. „Tudatosság a kommunikációban": A kommunikációs kompetencia fejlesztése a különböző korosztályokban, Országos szakmai-módszertani tanácskozás, Eger, Eszterházy Károly Főiskola, 2016. május 7.

Sándor Zsuzsa, Vizuális kommunikációs nevelés az alsó tagozaton, Tanítói és magyartanári konferencia a kommunikációs nevelésről: VIII. Tudatosság a kommunikációban, Eger, Eszterházy Károly Főiskola, 2015. május 9.

Sándor Zsuzsa, Az EKFCK vizuális nevelési alaptantárgyai és a vizuális kommunikáció tanítása, A vizuális nevelés aktuális terei és időszerű kérdései a tanítóképzésben és az iskolai gyakorlatban, Budapest, ELTE TÓK, 2015. április 15.

Toma Kornélia

Publikációk

Toma Kornélia, A kommunikációs készség fejlesztése az óvodában = Személyközi és médiakommunikációs tudatosság az iskolában, (szerk.) H.Varga Gyula, Budapest, Hungarovox Kiadó, 2020, 51-64.

Toma Kornélia, Mai fiatalok argumentációs kultúrája: doktori disszertáció (2016), Budapest, ELTE Eötvös Kiadó, 2018, 282, ISBN 9786158035187.

Toma Kornélia, A Komplex Alapprogram (KAP), a Differenciált Fejlesztés Heterogén Tanulócsoportban (DFHT) és a Komplex Instrukciós Program (KIP) kapcsolata a magyar nyelv és irodalom tantárggyal = Alsós tanítói kézikönyv a magyar irodalom tantárgy tanításához, szerk. Toma Kornélia, Csizmarikné Tóth Titanilla, Eger, Líceum Kiadó, 2018, 9–17.; = Alsós tanítói kézikönyv a magyar nyelv tanításához, szerk. Toma Kornélia, Sulyokné Stark Krisztina, Eger, Líceum Kiadó, 2018, 9–17.

Alsós tanítói kézikönyv a magyar irodalom tantárgy tanításához, szerk. Toma Kornélia, Csizmarikné Tóth Titanilla, Eger, Líceum Kiadó, 2018, 136, ISBN 9789634960324.

Alsós tanítói kézikönyv a magyar nyelv tanításához, szerk. Toma Kornélia, Sulyokné Stark Krisztina, Eger, Líceum Kiadó, 2018, 123, ISBN 9789634960300.

Előadások

Toma Kornélia, A kommunikációs kompetenciafejlesztés feladatkörei és eljárásai az alsó tagozaton, XII. Tudatosság a kommunikációban, Eger, Eszterházy Károly Egyetem, 2019. május 17.

Toma Kornélia, Az óvodáskorú Alfa generáció kommunikációs készségének vizsgálata, XI. Tudatosság a kommunikációban, Eger, Eszterházy Károly Egyetem, 2018. április 28.

Toma Kornélia, A kommunikációs kompetencia fejlesztésének lehetőségei az óvodai "beszélő környezetben", X. Tudatosság a kommunikációban, Eger, Eszterházy Károly Egyetem, 2017. május 6.

Toma Kornélia, A kommunikációs kompetencia Az óvodai nevelés országos alapprogramjában, IX. Tudatosság a kommunikációban, Eger, Eszterházy Károly Főiskola, 2016. május 7.

Ismeretterjesztés

Toma Kornélia, Interjú a Kossuth-szónokversenyről és a mai fiatalok argumentációs kultúrájáról, KÖNYV-JELZŐ, A Szent István Rádió nyelvművelő sorozata, (Adásidő: 2019. augusztus 23. (péntek) 19.10; ismétlés: kedd 18.35)


< Vissza