Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

Tanulmányok a pedagógiai kommunikáció köréből

Albertné Herbszt Mária 2004. Pedagógiai kommunikáció. Eötvös József Főiskola.

Albertné Herbszt Mária 2005. A tanár-diák együttműködésről. Iskolakultúra. 29. sz. Pécs.

http://mek.oszk.hu/03200/03267/03267.pdf

Bán Éva 2006. A pedagógusi készségrepertoár a képzés fókuszában. Magiszter, nyár IV. évf. 2. sz. 48–52.

https://adoc.tips/a-pedagogusi-keszsegrepertoar-a-kepzes-fokuszaban.html és http://rmpsz.ro/uploaded/tiny/files/magiszter/2006/nyar/5.pdf

Dornai Erika 1995. A beszéd funkciói és jelentésének meghatározói Az osztálytermi beszédet meghatározó szociokulturális dimenziók. Pszichológia 1995/1, 113–130.

https://mek.oszk.hu/04600/04669/html/balogh_pedpszich0006/balogh_pedpszich0006.html

Fehér Katalin 2011. A pedagógiai kommunikáció, Budapest.

http://www.drfeherkatalin.hu/upld/6.1.pdf

Hercz Mária 2015. Hatékony pedagógiai kommunikáció. Pályakezdő óvodapedagógusok túlélőkészlete.

http://www.jgypk.hu/mentorhalo/tananyag/Plyakezd_vodapedaggusok_tllkszleteV3/9_hatkony_pedaggiai_kommunikci.html

Hercz Mária –Sántha Kálmán 2009. Pedagógiai terek iskolai implementációja. Iskolakultúra 2009/9 78–94.

http://real.mtak.hu/58058/1/5_EPA00011_iskolakultura_2009-9.pdf

Holik Ildikó – Sanda István Dániel 2015. Tanári kommunikáció.

https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412b2/2013-0002_tanari_kommunikacio/tananyag/00-borito-150604a-halvanysarga-09-Holik.Ildiko.html

Horváthová Kinga, Szőköl István: Pedagógiai kommunikáció és a pedagógus kommunikációs kompetenciája.

https://docplayer.hu/19079676-A-pedagogiai-kommunikacio-es-a-pedagogus-kommunikacios-kompetenciaja.html

Jászi Éva 2015. A pedagógiai kommunikáció sajátosságai

http://okt.ektf.hu/data/szlahorek/file/kezek/04_jasz/22_tananyag.html In: Kapcsolati készségek. http://okt.ektf.hu/data/szlahorek/file/kezek/04_jasz/index.html

Kollár Katalin N. – Szabó Anna (szerk.) 2004. Pszichológia pedagógusoknak. Osiris, Budapest – Érzelmek, 95–118.; Osztálytermi kommunikáció, tanár-diák interakciók, 395–417.

https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_520_pszichologia_pedagogusoknak/ch21.html

Perjés István 2007. Kommunikáció az iskolában. ELTE TTK Multimédiapedagógia és Oktatástechnológia Központ.

https://adoc.tips/kommunikacio-az-iskolaban.html

Lantos Erzsébet: Pedagógiai kommunikáció

http://www.retorika.hu/beszed_pedagogiai-kommunikacio

Síklaki István 1998. A tanári dominancia buktatói: a feleltetés szociolingvisztikai elemzése. Iskolakultúra 1998/10, 42-55.

https://epa.oszk.hu/00000/00011/00020/pdf/iskolakultura_EPA00011_1998_10_042-055.pdf

Szecsei Anna Mária – Tóth Erika 2005. Pedagógiai kommunikáció. Továbbképzési füzetek 69. Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet, Budapest. Interneten elérhető:

https://docplayer.hu/737453-Tovabbkepzesi-fuzetek-69-pedagogiai-kommunikacio.html

Szitó Imre Dr. 2007. Kommunikáció az iskolában. ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar Tanárképzési és -továbbképzési Központ, Budapest.

http://www.szitoimre.com/doc/06_Kommisk_szito.pdf

Szivák Judit 2006. Kommunikáció az iskolában (29–33. old)

http://mek.niif.hu/05400/05468/05468.pdf

Szőke-Milinte Enikő 2013. A pedagógiai kommunikáció értelmezései. In: Karlovitz J T, Torgyik J (szerk.) Vzdelávanie, výskum a metodológia: Oktatás, kutatás és módszertan. International Research Institute, Komárno. 241-249.

http://www.irisro.org/pedagogia2013januar/0309SzokeMilinteEniko.pdf

Szőke-Milinte Enikő, A segítő kommunikáció mint pedagógiai kommunikációs stratégia. In: Kiss Endre, Buda András (szerk.): Interdiszciplináris pedagógia és az eredményesség akadályai: az V. Kiss Árpád Emlékkonferencia előadásai: Debrecen, 2007. szeptember, Debrecen. Debreceni Egyetem Neveléstudományi Intézet, 2008.

Tóth László: Nem verbális kommunikáció az osztályteremben.

http://mek.niif.hu/04600/04669/html/balogh_pedpszich0007/balogh_pedpszich0007.html

H. Varga Gyula 1996. A tanári beszéd kommunikációs közege. In: V. Raisz Rózsa (szerk.): Anyanyelv és iskola az ezredfordulón. Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai, 207. Budapest, 1996. 353–363.

https://ckk.sarospatak.uni-eszterhazy.hu/public/uploads/hvarga-tanari-beszed-kommunikacios-kozege_5f10783c5ac6f.pdf

H. Varga Gyula 1999. A tanárok nyelvi és kommunikációs kultúrája. In: V. Raisz Rózsa – H. Varga Gyula (szerk.): Nyelvi és kommunikációs kultúra az iskolában

Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai. Budapest, 1998. 144–158.

https://ckk.sarospatak.uni-eszterhazy.hu/public/uploads/hvarga-tanari-nyelvi-es-kommunikacios-kulturaja_5f1078c318813.pdf

Zrinszky László 2002. Gyakorlati pedagógiai kommunikáció. ADU-FITT IMAGE, Budapest.


< Vissza