Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

Galéria

Vitaindító műhelytanácskozás 2020 tavaszán

A Comenius Kommunikációs Kutatócsoport vitaindító műhelytanácskozást tartott 2020. március 24-én (kedd) 14.00 órai kezdettel. A koronavírus járvány miatt videotanácskozás keretében került sor a beszélgetésre. A tanácskozás témája a pedagógiai kommunikáció kutatásának terve volt. A vitaindító írást a kutatócsoport egyik alapító tagja, Sándor Zsuzsa készítette Az online (és általában digitális) vizuális szemléltetés a pedagógiai kommunikációban címmel. A kutatócsoport tagjai megfogalmazták észrevételeiket, véleményüket, javaslataikat a kutatócsoport elnökének, H. Varga Gyulának a felvezetőjében elhangzott és a vitaindítóban olvasható tartalmakkal kapcsolatban.

A kutatócsoport úgy határozott, hogy a közös munkához kiindulásként meghatározza a csoport tagjai által vallott pedagógiai elveket, továbbá kijelöli a pedagógiai kommunikáció határait, és megfogalmazza saját(os) módszereit.

https://ckk.sarospatak.uni-eszterhazy.hu/hu/ckk/hirek/c/vitaindito-muhelytanacskozas-2020-tavaszan

AZ ANYANYELV NEMZETKÖZI NAPJA A CKK SZERVEZÉSÉBEN

A Campuson működő Comenius Kommunikációs Kutatócsoport két tagja, Dr. Toma Kornélia és Dr. Kökényesi Nikoletta tanárnő tagja az Egri Nyelvművelő Körnek is. E szervezetek kötelékében az anyanyelv nemzetközi napja (február 21.) alkalmából felhívást tettek közzé. A hallgatók – Dr. Kökényesi Nikoletta tanárnő ötlete alapján – összegyűjthették a számukra legszebb tíz magyar szót. A kezdeményezésre 5 hallgatói csoport és 38 fő egyéni jelentkező küldte be kedvenc szavainak listáját.

A csecsemő- és kisgyermeknevelő, az óvodapedagógus és a tanító szakos hallgatók által leggyakrabban megjelölt szavak (lásd a szófelhőben is): szerelem (28-szor fordult elő), szeretet (17), anya (16), család (15), édesanya, gyermek (12), testvér, élet (10), remény, boldogság, béke (9). Ezek a szavak utalnak a fiatalok értékrendjére, amelyben meghatározó a másik ember iránti szeretet és a család is.

A kezdeményezésről és annak eredményéről a sárospataki Hegyalja televízió rövid tudósítást közölt hírműsorában 2020. március 6-án.

Elérhetősége: https://www.youtube.com/watch?v=8Sv62ZcFcqM&feature=youtu.be

Hír: Dr. Toma Kornélia
Szófelhő: Dr. Kökényesi Nikoletta

A magyar nyelv napja a Kutatócsoport szervezésében

A Campuson működő Comenius Kommunikációs Kutatócsoport két tagja, Dr. Toma Kornélia és Dr. Kökényesi Nikoletta tanárnő tagja az Egri Nyelvművelő Körnek is. E szervezetek kötelékében meghívásos alapon plakátkészítésre kérték a hallgatókat a magyar nyelv napja alkalmából. Ezzel a kezdeményezéssel csatlakoztak a jeles nap alkalmából szervezett izgalmas és hasznos programokhoz. Minderről tudósítást közölt - Vetélkedők, rendhagyó órák címmel - a Heves Megyei Hírlap 2019. november 13-i számában.

A felhívásra tíz plakát készült „A nyelvkincs egyúttal gondolatkincs" (Babits M.) témában. A plakátokat a Campus első emeleti folyosóján lévő négy tárlóban láthatják az érdeklődők.


Felhívás a plakátkészítésre

A plakátkiállítás megnyitója tanóra keretében
(balról: Géresi Gabriella, Tamás Gréta, Perecsi Enikő,
Toma Kornélia tanárnő)

A II. évfolyamos tanító szakos hallgatók plakátja

https://ckk.sarospatak.uni-eszterhazy.hu/hu/ckk/hirek/c/a-magyar-nyelv-napja-a-campuson

Műhelytalálkozó, 2019. november 12.

2019. november 12-én 14.45 órai kezdettel tartotta műhelytanácskozását a Comenius Kommunikációs Kutatócsoport (CKK) a Sárospataki Comenius Campuson.

H. Varga Gyula, a kutatócsoport vezetője értékelte a kutatócsoport 2019. évi tevékenységét, és feladatokat fogalmazott meg a 2020. évre. Kiemelte, hogy immár névtábla hirdeti és „legalizálja" a CKK működési helyét a Campus 51. sz. szobája bejáratánál. Az év legfőbb eredményeként a CKK (Campuson belüli) saját weboldalának kidolgozását, elindulását nevezte meg.

A Kutatócsoport tagjai úgy határoztak, hogy a pedagógiai kommunikáció modern értelmezésének és módszertanának vizsgálatát elsőrendű jövőbeli feladatnak tekintik.

A Kutatócsoport döntött a 2020. évi műhelyfoglalkozások idejéről, társrendezőség vállalásáról a XIII. Tudatosság a kommunikációban konferencián, elektronikus fejléces levélminta készítéséről, a Kutatócsoport rövid nevéről, mely Kommunikációs Kutatócsoport.


H. Varga Gyula, a Kutatócsoport elnöke

balról: H. Varga Gyula, Sándor Zsuzsa, Kökényesi Nikoletta,
Varga-Novákovits Zsuzsanna, Toma Kornélia

https://ckk.sarospatak.uni-eszterhazy.hu/hu/ckk/hirek/c/oszi-muhelytalalkozo 

Nyelvek Európai Napja a Campuson, 2019. szeptember 26.

A Comenius Kommunikációs Kutatócsoport megemlékezést szervezett a Nyelvek Európai Napja alkalmából a Campuson.


Dr. Toma Kornélia Tanárnő


Hallgatók műsora

https://sarospatak.uni-eszterhazy.hu/hu/sarospatak/scc/hirek/c/nyelvek-europai-napja-a-campuson

Országos szakmai-módszertani tanácskozás, 2019. május 17.


Személyközi és médiakommunikációs tudatosság az iskolában

A konferenciát a Kommunikációs Nevelésért Egyesület, az Alkalmazott Kommunikációtudományi Kutatócsoport (EKE, Eger), a Comenius Kommunikációs Kutatócsoport (EKE, Sárospatak), valamint a Miskolci Akadémiai Bizottság kommunikációtudományi munkacsoportja rendezte. Dr. Toma Kornélia A kommunikációs nevelés a pedagógiai folyamatban elnevezésű szekciót vezette és egyben elő is adott a témában. A kommunikációs kompetenciafejlesztés feladatkörei és eljárásai az alsó tagozaton című előadásában számos oldalról mutatta be az alsó tagozatos diákok kompetenciafejlesztésének lehetőségeit. Dr. Kökényesi Nikoletta a Médiaműveltség, médiatudatosság szekcióban a Médiatudatosságra nevelés a gyakorlatban című előadással szólalt fel. Előadásában a médiatudatosságra nevelés fontosságára hívta fel a figyelmet, amelyet az óvodáskortól egészen a felsőoktatásig tudatosan kell a pedagógiai gyakorlatban alkalmazni


Dr. Toma Kornélia előad

A tanácskozás közönsége
(Toma Kornélia és Kökényesi Nikoletta)

Dr. Kökényesi Nikoletta előadását tartja


Műhelymunka, 2019. február 26.

Témák:

 • A kommunikációs szakmai közélet legfrissebb eseményei, a kutatócsoport éves programja. Előadó: H. Varga Gyula
 • Logótervek a kutatócsoport számára. Készítette és bemutatta: Sándor Zsuzsa
 • A Komplex Alapprogram tanítási-tanulási stratégiájának tantárgyszintű áttekintése a kommunikációs kompetencia fejlesztésének oldaláról


  Sándor Zsuzsa az új logót értelmezi
  Novákovits Zsuzsának és H. Varga Gyulának


  Az új logóváltozatok bemutatása
  (Toma Kornélia, Varga-Novákovits Zsuzsa)

Konferencia, 2018. április 27-28.

GENERÁCIÓS KÉRDÉSEK A KOMMUNIKÁCIÓS KÉSZSÉGFEJLESZTÉSBEN

Az Eszterházy Károly Egyetem BTK Alkalmazott Kommunikációtudományi Kutatócsoportja, valamint a Sárospataki Comenius Campuson működő Comenius Kommunikációs Kutatócsoport és a Kommunikációs Nevelésért Egyesület 2018. április 27–28-án rendezte meg hagyományos Tudatosság a kommunikációban című szakmai-módszertani konferenciáját az Eszterházy Károly Egyetem B épületében.

A kétnapos tanácskozás két plenáris és öt szekcióülésén 26 előadás hangzott el. A pénteki plenáris előadáson nagy várakozás előzte meg Révész Lászlónak (EKE TTK) a készülő Komplex Alapprogramot bemutató előadását. A szombati szekcióban hangzott el a Comenius Kommunikációs Kutatócsoport tagjának, Toma Kornéliának Az óvodáskorú Alfa generáció kommunikációs készségének vizsgálata című előadása.

A szombati napon tartotta meg éves közgyűlését a Kommunikációs Nevelésért Egyesület. Ekkor került sor A kommunikáció oktatása című sorozat 10. kötetének bemutatására is. A délutáni előadásokat H. Varga Gyula elnök, a kutatócsoportok vezetőjének meglepetés-köszöntése és emlékkötetének bemutatója zárta.


Toma Kornélia előad


Szakmai vita előadás után
(Andok Mónika, Toma Kornélia,
Szőke-Milinte Enikő)


A Tudatosság sorozat tíz kötete


H. Varga Gyula '70 – tiszteletkötet

 

Műhelymunka, 2017. október 17.

Témák:

 • A kommunikációs kompetencia fejlesztése – a nevelési programj felvázolása, feladatok vállalása. Előadó: H. Varga Gyula elnök
 • Beszámoló az előző műhelymunka óta eltelt tevékenységről
 • Eddigi eredmények
 • Feladatok


Műhelymunka


A kutatócsoport tagjai

 

Műhelytanácskozás, 2016. április 20.

Márkus Róbert Zsolt: Pár-beszéd – innováció és tudásmegosztás

Az előadó – vezető mentor pedagógus, az Eszterházy Károly Főiskola gyakorlóiskolájának szakvezetője – azzal indította előadását, hogy a kommunikációs kompetencia fejlesztésében milyen módszertani lehetőségekkel számolhat a pedagógus. Szerinte a frontális elveket valló és a frontális munkát preferáló pedagógusok fölött eljárt az idő. A módszertani megvalósításban muszáj az alternatív, a reformpedagógiák felé fordulni, azok eredményeit felhasználni, beáramoltatni a köznapi nevelő-oktató munkába. Fölértékelődött a kooperáció, az együttműködés. A pedagógusszerep is folyamatosan változik, a „mindentudás birtokosa" típusú tanárról a hangsúly áttevődik a facilitátor típusú pedagógusra, aki a háttérből segíti a diákjait.

Az elméleti áttekintés közben és után az előadó rövid videobejátszásokban mutatta be, ő hogyan érvényesíti ezeket az elveket saját pedagógiai munkájában.


Márkus Róbert: Pár-beszéd


Előadás utáni szakmai vita

Műhelymunka, 2016. március 23.

Az ülésen két téma szerepelt. Az egyik, a magyar nyelv hetének 50., jubileumi rendezvénysorozata. Az országos esemény egyik házigazdája az Eszterházy Károly Főiskola Comenius Kara. H. Varga Gyula, a kutatócsoport – és egyben a szervezőbizottság – vezetője részletesen ismertette a programot és a szervezéshez és lebonyolításhoz kapcsolódó feladatokat.

Ezt követően a csoport vezetőjének előadása következett a kommunikációs kompetencia fejlesztésének fontosságáról és módszereiről. Ismertetett egy többlépcsős, országos kutatási programot, amelyben szerepet kaphat kutatócsoportunk is.


50. magyar nyelv hete: feladatok megbeszélése


Új szakmai kihívások a kutatócsoport előtt

Műhelytanácskozás, 2015. november 26.

Toma Kornélia: A kommunikációs kompetencia Az óvodai nevelés országos alapprogramjában és a gyakorlatban.

Az előadó Nagy József és Szőke-Milinte Enikő kompetenciamodelljét fölhasználva megvizsgálta, hogy Az óvodai nevelés országos alapprogramjában hogyan érvényesülnek, hogyan jelennek meg a modellek elemei. Az előadást követő vitában szóba kerültek az előadás alapján levonható tanulságok, a kommunikációs kompetencia, a kommunikatív kompetencia és a nyelvi kompetencia összefüggései is.


Toma Kornélia előadását tartja


Kollégák és érdeklődő hallgatók

Műhelytanácskozás, 2015. október 15.

Kalóné Gyenes Réka: A kommunikációs készségek fejlődése az óvodás korig

Az előadó a 0-3 éves korosztály kommunikációját elemezte. Részletesen taglalta, mennyire és miért fontos a szülőknek, hogy a kisgyermek adekvátan alkalmazzon alapvető kommunikációs szabályokat a társas érintkezésben, pontosan és érthetően fejezve ki magát. Szólt a baba-jelnyelv elsajátításáról, arról, hogy miként segíti elő a verbális kommunikáció fejlődését.


Kalóné Gyenes Réka előadó és H. Varga Gyula


A hallgatóság


< Vissza