Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

Online konferencián az online tudatosságról

Az online tudatosság volt idén a központi témája a 13. Tudatosság a kommunikációban című országos szakmai-módszertani konferenciánknak.

Nem csupán a központi témája, a formája is online volt idén annak a konferenciának, amit ebben az évben már 13. alkalommal rendez meg a Comenius Kommunikációs Kutatócsoport az Alkalmazott Kommunikációtudományi Kutatócsoporttal, valamint a Kommunikációs Nevelésért Egyesülettel közösen. A 2020. május 15-én tartott rendezvényen a 70 körüli regisztrált résztvevő mintegy 20 előadást hallhatott az online kommunikáció jellemzőiről, a személyiségfejlődésre, szocializációra gyakorolt hatásáról, a médiatér veszélyeiről, az online térben zajló tanár-diák diskurzus jellemzőiről, illetve a digitális környezetben is alkalmazható pedagógiai módszerekről. A szekciókat vita zárta, amely az egymás munkája iránti érdeklődést, a kommunikációs nevelésben megvalósítható újabb (vagy megújuló) módszerek iránti fogékonyságot és a kommunikációs tudatosság fejlesztésének igényét tükrözte.

H. Varga Gyula, a Comenius Kommunikációs Kutatócsoport vezetője – a főszervező Balázs Lászlóval együtt – nagyra értékelte, hogy az előadók a témájukat kitűnően aktualizálták, igazították hozzá napjaink kényszerű, ám meghatározó távoktatásához. Örvendetesnek találta azt is, hogy az előadók sok empirikus kutatás eredményéről, részeredményéről is beszámoltak.

Hír: Dr. Hulyák-Tomesz Tímea


< Vissza