Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

Őszi műhelytalálkozó

2019. november 12-én 14.45 órai kezdettel tartotta műhelytanácskozását a Comenius Kommunikációs Kutatócsoport (CKK). H. Varga Gyula, a kutatócsoport vezetője értékelte a kutatócsoport 2019. évi tevékenységét, és feladatokat fogalmazott meg a 2020. évre.

A kutatócsoport idei évi tevékenysége:

 • A CKK tavaszi terveiben a Komplex Alapprogramhoz kívánt kapcsolódni – sajnos kevés sikerrel.
 • A tagok kutatócsoporthoz kötődő tudományos tevékenységének és eredményeinek számbavétele.
 • A CKK kapcsolatrendszerének alakulása (EKE BMK Alkalmazott Kommunikációtudományi Kutatócsoport, Kommunikációs Nevelésért Egyesület, Egri Nyelvművelők Köre).
 • Immár névtábla hirdeti és „legalizálja" a CKK működési helyét (51. sz. szoba).
 • Az év legfőbb eredménye a CKK (campuson belüli) saját weboldalának kidolgozása, elindulása.

Az elnök elismeréssel sorolta fel, hogy ki milyen tevékenységgel járult hozzá a közös eredményekhez, amelyek most már a honlapon mindenki számára hozzáférhetőek.

A 2020. évi célok, feladatok megbeszélése során H. Varga Gyula hangsúlyozta a közös kutatási téma koherenciájának erősítését, keretének javasolta a pedagógiai kommunikáció modern értelmezésének és módszertanának vizsgálatát. A kutatócsoport tagjai ezzel egyetértve úgy határoztak, hogy a pedagógiai kommunikáció elsőrendű jövőbeli feladatnak tekintik. A 2020 februárjában tartandó műhelytanácskozáson ebben a témában hangozzon el vitaindító, a tagok e területen vállaljanak kutatásuk feladatokat.
Az elnök felsorolta azokat a konferenciákat, amelyekbe a CKK bekapcsolódik, bekapcsolódhat 2020-ban: XIII. Tudatosság; VIII. Sajtó- és médianyelvi konferencia, Szemiotikai konferencia.

Dr. Sándor Zsuzsa tagtársunk bemutatta Komplex kommunikációs projektek a köznevelés számára című koncepcióját.

A Kutatócsoport határozatai:

 • A 2020. évi műhelyfoglalkozások ideje: február, május, november (felelőse: Dr. Varga Gyula).
 • A pedagógiai kommunikáció kapcsán új szakemberek, tagok meghívására nyílik lehetőség.
 • A CKK vállalja a társrendezőséget a „Tudatosság a kommunikációban" című konferenciasorozaton.
 • A kutatócsoport felméri, hogy az alapító tagok továbbra is fenn kívánják-e tartani tagságukat, és a CKK névtáblájára kerüljön fel a tagok neve (felelőse: Dr. Toma Kornélia);
 • Készüljön a CKK-nak elektronikus fejléces levélminta (felelőse: Dr. Sándor Zsuzsa).
 • A honlapon a menüben a – félreérthető – Comenius Kutatócsoport helyett Kommunikációs Kutatócsoport rövidített néven szerepeljen a CKK (felelőse: Dr. Toma Kornélia).

Sárospatak, 2019. 11. 14.

Hír és fotó: Dr. Toma Kornélia (CKK)


< Vissza