Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

A kutatócsoport története

A Comenius Kommunikációs Kutatócsoport (CKK) 2015 januárjában alakult meg.

Az előzmények 2014 májusára mennek vissza, amikor is az Eszterházy Károly Főiskola rektora a Comenius Kar Telkibányára kihelyezett szakmai programjára meghívta H. Varga Gyulát előadás tartására. „A kommunikációs készségfejlesztés céljai és feladatai a közoktatásban" című előadást követő vitában és szakmai beszélgetésben egyetértés alakult ki a kommunikációs készségek fejlesztésének szükségességét illetően. A szakmai kapcsolatot együttműködés követte, ennek keretében H. Varga Gyula júniusban kidolgozott egy tervezetet Comenius Kommunikációs Program (CKP) címmel. Ebben többek között javasolta kommunikációs tárgyak beépítését a pedagógusképzésbe. Erre nemsokára sor került, a tárgyak oktatásával (Nyelvi kommunikáció; A kommunikációs készségfejlesztés időszerű kérdései) a javaslattevőt bízták meg.

Az így létrejött munkakapcsolat jelentette az alapot a kommunikációs kompetencia fejlesztésének átfogó kidolgozásához. Az ősz folyamán kiderült, hogy ez a tevékenység csapatmunkát igényel, erre jött létre a kutatócsoport.

A kutatócsoport megalakulására 2015. január 20-án került sor. Ezen az összejövetelen a csoport fölvette Comenius nevét, utalva a nagy pedagógus munkásságára. Vezetőnek ötletadóját és szervezőjét, H. Varga Gyulát választotta. Meghatározta a csoport célját, tevékenységi formáját, körvonalazta rövid és hosszabb távú feladatait. Ezt követően informális megbeszéléseken folyt az előkészítés, az egyéni feladatok vállalása. Az érdemi munka 2015 őszén kezdődött el.

Azóta a csoport rendszeresen tart szakmai megbeszéléseket, tagjai konferenciákon vesznek részt, tanulmányokat, szakcikkeket jelentetnek meg.

2018-ban Sándor Zsuzsa tagtárs jóvoltából megszületett a CKK logója, végül 2019 őszén elkészült a régóta tervezett honlap is. A kutatócsoport jó kapcsolatot épített ki testvérszervezetével, az Eszterházy Károly Egyetem Bölcsészettudományi és Művészeti Karán működő Alkalmazott Kommunikációtudományi Kutatócsoporttal, a Miskolci Akadémiai Bizottság kommunikációtudományi munkabizottsága és a Kommunikációs Nevelésért Egyesület nevű országos szervezettel.


< Vissza