Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

A KUTATÓCSOPORT tevékenysége

A) Elméleti, szaktudományi feladatok

  • Feltárni és rendszerszerűségében bemutatni a kommunikációs képességeket, jártasságokat, készségeket, továbbá áttekinteni, hogy mely korosztályban, illetve iskolatípusban mely kommunikációs készségek fejlesztése releváns.
  • Cikkek, tanulmányok írása a kommunikációs képességfejlesztés vertikális kiépítéséről, a kommunikációs képességek rendszerének feltárásáról, a kommunikációs készségek fejlesztésének lehetőségeiről a különféle életkorokban
  • Javaslatok megfogalmazása a programnak a felsőfokú tanulmányokba való beépítési lehetőségeire.
  • Előadások tartása szakmai fórumokon, konferenciákon, a program népszerűsítése.

B) Gyakorlati, módszertani feladatok

1. Az oktatást-nevelést szabályozó hivatalos dokumentumok vizsgálata a kommunikációs kompetencia jelenléte, a kommunikációs készségfejlesztés szempontjából:
Milyen lehetőségeket nyújt a kommunikációs kompetenciafejlesztésre Az óvodai nevelés országos alapprogramja [363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet]?
Mely műveltségi területen milyen feladatokat, illetve lehetőségeket rejt a kommunikációs képességek fejlesztéséhez a
Nemzeti alaptanterv hatályos változata (2012)?

2. A kommunikációs készségfejlesztés lehetőségeinek és feladatainak kidolgozása a nevelési-oktatási folyamat egészére, a bölcsődés kortól az érettségiig:
A kommunikációs modul összehangolása Az óvodai nevelés országos alapprogramjának tartalmával.
A kommunikációs modul összehangolása a Nemzeti alaptantervnek a tartalmával.
A kommunikációs modul összehangolása a pedagógusképzés képzési és kimeneti követelményeivel.

3. A kommunikációs kompetencia fejlesztéséhez optimális pedagógus attitűdök és módszertani eljárások, feladattípusok áttekintése.

C) Tantervfejlesztési feladatok

Áttekinteni, hogy a pedagógusképzés különböző területeinek mintatantervébe hogyan és mi illeszthető be ahhoz, hogy a felsőoktatásból kikerülő fiatal pedagógusok szakmailag és módszertanilag felkészültek legyenek a kommunikációs képességek fejlesztésére.

  • Kommunikációs modul beépítése a csecsemő- és kisgyermekgondozó, az óvodapedagógus és a tanító szakos hallgatók képzésébe.
  • Óvodai nyelvi-kommunikációs nevelési, fejlesztési tervek, iskolai óratervezetek készítése.
  • Mintatantervek kidolgozása a köznevelés számára.
  • Továbbképzési programok kidolgozása gyakorló pedagógusok számára, továbbképzések tartása.

< Vissza